TZUK.271.3.2021 - „Wymiana ławek parkowych oraz koszy na odpadki na terenie Parku Suble w Tychach”

Drukuj PDF
Postępowanie przetargowe - dostawa - pn.:„Wymiana ławek parkowych oraz koszy na odpadki na terenie Parku Suble w Tychach”///Informacja dot. kwoty zabezpieczonej na sfinansowanie zamówienia z dnia 01.07.2021r.//// Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.07.2021 r./// UWAGA! NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09.07.2021 R. GODZ.12:00, NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 09.07.2021 R. GODZ. 12:45///ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ Z DNIA 05.07.2021 R.//// Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.07.2021 r./// UWAGA! NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.07.2021 R. GODZ.12:00, NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 12.07.2021 R. GODZ. 12:45///ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ Z DNIA 07.07.2021 R.//// Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.07.2021 r./// UWAGA! NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.07.2021 R. GODZ.12:00, NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 13.07.2021 R. GODZ. 12:45///ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ Z DNIA 08.07.2021 R./// INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 13.07.2021 R.///OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Z DNIA 04.08.2021 R./// OGŁOSZENIE 2021/BZP 00148144/01 z dnia 13.08.2021 r.///OGŁOSZENIE 2021/BZP 00265425/01 z dnia 2021-11-10
Wytworzył: Agnieszka Soboń
Data wytworzenia informacji: 2021-06-28 11:00:08
Opublikował: Katarzyna Leonard-Cibor
Data publikacji: 2021-06-28 11:03:26
Odsłon: 1345
Dziennik zmian