DO.261.1.2021 - „Utrzymanie czystości w parkach i skwerach oraz na terenach administrowanych przez TZUK w Tychach w 2022 r. - Zadanie nr 1, Zadanie nr 2”

Drukuj PDF

Postępowanie przetargowe - usługa - pn.„Utrzymanie czystości w parkach i skwerach oraz na terenach administrowanych przez TZUK w Tychach w 2022 r. - Zadanie nr 1, Zadanie nr 2” /// Informacja o zmianie treści SWZ z dnia 14.10.2021 r.///Ogłoszenie o zmianie z dnia 19.10.2021 r.///Informacja dot. zabezpieczonej kwoty z dnia 12.11.2021 r.///Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.11.2021 r.///Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - dot. Zadania nr 2 z dnia 12.11.2021 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. Zadania nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. Zadania nr 2

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności - dot. Zadania nr 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.04.2022 r. - dot. Zadania nr 1

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności z dnia 07.06.2022 r. - dot. Zadania nr 1

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 07.06.2022 r. - dot. Zadania nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. Zadania nr 1

Wytworzył: Marcin Kubsik
Data wytworzenia informacji: 2021-10-08 10:52:07
Opublikował: Paula Małajny
Data publikacji: 2021-10-08 10:53:39
Odsłon: 1421
Dziennik zmian