TZUK.271.2.2021-„Utrzymanie zieleni niskiej w Tychach w 2021 r.- Zadanie nr 1, Zadanie nr 2”

Drukuj PDF

 

Postępowanie przetargowe - usługa - pn.:„Utrzymanie zieleni niskiej w Tychach w 2021 r. - Zadanie nr 1, Zadanie nr 2”/////Informacja o zmianie treści SWZ z dnia 03.03.2021r///TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.04.2021 R. GODZ. 12:00///TERMIN OTWARCIA OFERT 06.04.2021 R. GODZ. 12:45///Informacja dot. kwoty zabezpieczonej na sfinansowanie zamówienia z dnia 06.04.2021 r.///Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.04.2021 r./// Ogłoszenie wyników postępowania z dnia 14.05.2021 r. - dot. Zadania nr 1 i 2/// Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia//

Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 30.12.2021 r. - dot. Zadania nr 1

Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 30.12.2021 r. - dot. Zadania nr 2

Wytworzył: Agnieszka Soboń
Data wytworzenia informacji: 2021-03-05 13:58:13
Opublikował: Paula Małajny
Data publikacji: 2021-03-05 14:01:29
Odsłon: 1571
Dziennik zmian