TZUK.271.32.2020-„Zakładanie i utrzymanie rabat sezonowych na terenie miasta Tychy w 2021 roku”

Drukuj PDF

PRZETARG NIEOGRANICZONY - usługa pn.: „Zakładanie i utrzymanie rabat sezonowych na terenie miasta Tychy w 2021 roku”//// Informacja o wniesieniu odwołania w dniu 07.12.2020 r. oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego z dnia 08.12.2020 r.////ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 28.12.2020R.- NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.01.2021 R. GODZ. 12:00 I NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT 15.01.2021 R. GODZ. 12:30////ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 08.01.2021R.- NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.01.2021 R. GODZ. 12:00 I NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT 29.01.2021 R. GODZ. 12:30////ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 25.01.2021R.- NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.02.2021 R. GODZ. 12:00 I NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT 10.02.2021 R. GODZ. 12:30////UWAGA!!! Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 14 grudnia 2020 r. wprowadzone zostały modyfikacje systemu miniPortal. Opis zmian dostępny jest na stronie internetowej: Zmiany na miniPortalu - Urząd Zamówień Publicznych (uzp.gov.pl).////Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.02.2021r.////Ogłoszenie wyników postępowania z dnia 12.03.2021 r.///Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzył: Róża Jaros
Data wytworzenia informacji: 2020-11-25 10:50:08
Opublikował: Paula Małajny
Data publikacji: 2020-11-25 10:56:20
Odsłon: 1412
Dziennik zmian