TZUK.271.28.2020-„Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie miasta Tychy”

Drukuj PDF

PRZETARG NIEOGRANICZONY - usługa pn.: „Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie miasta Tychy”///// Informacja o wniesieniu odwołania w dniu 30.11.2020 r. oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego z dnia 02.12.2020 r.///ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 21.12.2020R.- NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.12.2020 R. GODZ. 12:00 I NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT 31.12.2020 R. GODZ. 12:30///OPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 30.12.2020R.- NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.01.2021 R. GODZ. 12:00 I NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT 18.01.2021 R. GODZ. 12:30////ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 08.01.2021R.- NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.01.2021 R. GODZ. 12:00 I NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT 26.01.2021 R. GODZ. 12:30////UWAGA!!! Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 14 grudnia 2020 r. wprowadzone zostały modyfikacje systemu miniPortal. Opis zmian dostępny jest na stronie internetowej: Zmiany na miniPortalu - Urząd Zamówień Publicznych (uzp.gov.pl).///Ogłoszenie wyników postępowania z dnia 20.04.2021 r.///Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzył: Katarzyna Siwiorek
Data wytworzenia informacji: 2020-11-20 13:24:23
Opublikował: Paula Małajny
Data publikacji: 2020-11-20 13:26:29
Odsłon: 1461
Dziennik zmian