TZUK.271.27.2020-„Utrzymanie rabat stałych na terenie miasta Tychy w 2021 roku”

Drukuj PDF

PRZETARG NIEOGRANICZONY - usługa pn.: „Utrzymanie rabat stałych na terenie miasta Tychy w 2021 roku”/// ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 20.11.2020R.//// Informacja o wniesieniu odwołania w dniu 23.11.2020 r. oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego z dnia 24.11.2020 r.////ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 11.12.2020R.- NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.12.2020 R. GODZ. 12:00 I NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT 22.12.2020 R. GODZ. 12:30////ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 18.12.2020R.- NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.12.2020 R. GODZ. 12:00 I NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT 30.12.2020 R. GODZ. 12:30////ODPOWIEDź NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ Z DNIA 22.12.2020 R.////ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 28.12.2020R.- NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.01.2021 R. GODZ. 12:00 I NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT 14.01.2021 R. GODZ. 12:30////ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 08.01.2021R.- NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.01.2021 R. GODZ. 12:00 I NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT 27.01.2021 R. GODZ. 12:30////UWAGA!!! Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 14 grudnia 2020 r. wprowadzone zostały modyfikacje systemu miniPortal. Opis zmian dostępny jest na stronie internetowej: Zmiany na miniPortalu - Urząd Zamówień Publicznych (uzp.gov.pl).////Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.01.2021 r.////Ogłoszenie wyników postępowania z dnia 25.02.2021r.///Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzył: Róża Jaros
Data wytworzenia informacji: 2020-11-11 12:03:02
Opublikował: Paula Małajny
Data publikacji: 2020-11-11 12:05:27
Odsłon: 1503
Dziennik zmian