TZUK.271.23.2020-„Utrzymanie zieleni niskiej w parkach i skwerach oraz na terenach administrowanych przez TZUK w Tychach”

Drukuj PDF
PRZETARG NIEOGRANICZONY - usługa pn.: „Utrzymanie zieleni niskiej w parkach i skwerach oraz na terenach administrowanych przez TZUK w Tychach”///// Informacja o wniesieniu odwołania w dniu 19.11.2020 r. oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego z dnia 20.11.2020 r./////ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 23.11.2020 R.///ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 09.12.2020R.- NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.12.2020 R. GODZ. 12:00 I NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT 17.12.2020 R. GODZ. 12:30///ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 15.12.2020R.- NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.12.2020 R. GODZ. 13:00 I NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT 23.12.2020 R. GODZ. 13:30///ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 21.12.2020R.- NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.01.2021 R. GODZ. 12:00 I NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT 05.01.2021 R. GODZ. 12:30///ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 04.01.2021R.- NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.01.2021 R. GODZ. 12:00 I NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT 20.01.2021 R. GODZ. 12:30////INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 20.01.2021R.////UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Z DNIA 21.01.2021 R.
Wytworzył: Agnieszka Soboń
Data wytworzenia informacji: 2020-11-09 11:23:28
Opublikował: Paula Małajny
Data publikacji: 2020-11-09 11:27:13
Odsłon: 1457
Dziennik zmian