Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2019 rok

Drukuj PDF

Sprawozdanie opisowe

z wykonania planu finansowego

Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach

za 2019 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2019

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2019 r.

Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzien 31.12.2019 r.

Bilans sporzadzony na dzień 31.12.2019 r.

Wytworzył: Skotniczy Barbara
Data wytworzenia informacji: 2020-01-31 08:06:12
Opublikował: Anna Fidor
Data publikacji: 2020-01-31 08:06:12
Odsłon: 872
Dziennik zmian