Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 30 000 euro

Drukuj PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU KTÓREGO WARTOŚĆ SZACUNKOWA WYNOSI WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY OD 6 000 DO WARTOŚCI, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY PZP

USŁUGA: Nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych miasta Tychy w 2017 r. wraz z pielęgnacją przez okres 12 miesiecy DĘBU WOLNOŚCI

Wytworzył: Justyna Gałuszka
Data wytworzenia informacji: 2017-11-09 08:52:20
Opublikował: Anna Fidor
Data publikacji: 2017-11-09 09:52:20
Odsłon: 1042
Dziennik zmian