Uchwały Rady Miasta dot. Gospodarki Odpadami Komunalnymi na rok 2017

Drukuj PDF

1. UCHWAŁA NR VI/80/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności

2. UCHWAŁA NR XV/247/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

3.UCHWAŁA NR XVII/288/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4. UCHWAŁA NR XVII/290/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

5. UCHWAŁA NR XVIII/319/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy

6. UCHWAŁA NR XV/245/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7. UCHWAŁA NR XXXV/555/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/80/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 Wytworzył: Dominika Wiecheć
Data wytworzenia informacji: 2017-02-13 10:14:03
Opublikował: Marek Podsiadlo
Data publikacji: 2017-02-13 11:26:55
Odsłon: 4642
Dziennik zmian