Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2015 r.

Drukuj PDF

1. Podmiot kontrolujący: PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43-100 Tychy

Termin prowadzenia kontroli: 08,09.01.2015 r.

Zakres: Kontrola interwencyjna w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego Izby Wytrzeźwień     

nr  1/1217/NS/HK/2015 r.

Protokół kontroli z dnia 08.01.2015 r. (otrzymano 09.01.2015 r.)

Wystąpienie pokontrolne: Zawiadomienie z dnia 12.01.2015 r. (17/NS/HK.548g5-T-1/2015);

Protokół i wystąpienia pokontrolne nie podlegają publikacji ze względu na informacje prawnie chronione.

 

2. Podmiot kontrolujący: PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W TYCHACH         

ul. Budowlanych 131, 43-100 Tychy

Termin prowadzenia kontroli: 23.01.2015 r.

Zakres: Kontrola w zakresie sprawdzenia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w dniu 08.01.2015 r. nr 1/1217/NS/HK/2015 r.

Protokół kontroli z dnia 23.01.2015 r. (6/1217/NS/HK/2015)

Protokół nie podlega publikacji ze względu na informacje prawnie chronione.

 

3. Podmiot kontrolujący: Urząd Miasta Tychy Wydział Kontroli (DUK)

Protokół kontroli planowej w Tyskim Zakładzie Usług Komunalnych w Tychach w dniach od 27.04.2015 r. do 15.05.2015 r.

Zakres kontroli: księgowość i sprawozdawczość budżetowa, gospodarka majątkiem trwałym oraz prawidłowość, gospodarność i celowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi w latach 2013 - 2014 i do końca I kwartału 2015 r. oraz w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych

http://bip.umtychy.pl/przebieg-i-efekty-kontroli/kontrole-duk/1571


Wytworzył: Anna Fidor
Data wytworzenia informacji: 2015-04-17 07:28:46
Opublikował: Anna Fidor
Data publikacji: 2015-04-17 09:28:46
Odsłon: 1571
Dziennik zmian