Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2013 r.

Drukuj PDF

1. Podmiot kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku Wydział Kontroli Płatników Składek ul. Jankowicka 13, 44-200 Rybnik

Termin prowadzenia kontroli: 12, 13, 16, 19, 20 grudnia 2013 r.

Zakres: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Protokół kontroli z dnia 20 grudnia 2013 r.

Protokół nie podlega publikacji ze względu na informacje prawnie chronione.

Wytworzył: Anna Fidor
Data wytworzenia informacji: 2015-04-16 07:32:49
Opublikował: Anna Fidor
Data publikacji: 2015-04-16 09:32:49
Odsłon: 1255
Dziennik zmian