Świadczenie usług medycznych na potrzeby Izby Wytrzeźwień w Tychach w 2015 r

Drukuj PDF

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 5 ust. 1 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Wytworzył: Anna Fidor
Data wytworzenia informacji: 2014-12-19 14:00:47
Opublikował: Anna Fidor
Data publikacji: 2014-12-19 15:00:47
Odsłon: 1173
Dziennik zmian