Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2021 r.
Wersja z: 2022-03-31 12:48:44. Zapisał: Karolina Mikos

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.