DO.261.1.2021 - „Utrzymanie czystości w parkach i skwerach oraz na terenach administrowanych przez TZUK w Tychach w 2022 r. - Zadanie nr 1, Zadanie nr 2”
Wersja z: 2022-01-04 12:37:28. Zapisał: Paula Małajny

Postępowanie przetargowe - usługa - pn.„Utrzymanie czystości w parkach i skwerach oraz na terenach administrowanych przez TZUK w Tychach w 2022 r. - Zadanie nr 1, Zadanie nr 2” /// Informacja o zmianie treści SWZ z dnia 14.10.2021 r.///Ogłoszenie o zmianie z dnia 19.10.2021 r.///Informacja dot. zabezpieczonej kwoty z dnia 12.11.2021 r.///Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.11.2021 r.///Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - dot. Zadania nr 2 z dnia 12.11.2021 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. Zadania nr 1