DO.261.1.2021 - „Utrzymanie czystości w parkach i skwerach oraz na terenach administrowanych przez TZUK w Tychach w 2022 r. - Zadanie nr 1, Zadanie nr 2”
Wersja z: 2021-10-14 13:57:53. Zapisał: Katarzyna Leonard-Cibor

Postępowanie przetargowe - usługa - pn.„Utrzymanie czystości w parkach i skwerach oraz na terenach administrowanych przez TZUK w Tychach w 2022 r. - Zadanie nr 1, Zadanie nr 2” /// Informacja o zmianie treści SWZ z dnia 14.10.2021 r.///