DO.261.1.2021 - „Utrzymanie czystości w parkach i skwerach oraz na terenach administrowanych przez TZUK w Tychach w 2022 r. - Zadanie nr 1, Zadanie nr 2”
Wersja z: 2021-10-08 12:53:41. Zapisał: Paula Małajny

Postępowanie przetargowe - usługa - pn.„Utrzymanie czystości w parkach i skwerach oraz na terenach administrowanych przez TZUK w Tychach w 2022 r. - Zadanie nr 1, Zadanie nr 2”