DO.261.7.2021 - „Nasadzenia drzew przy ul. Dąbrowskiego w Tychach w tym wykonanie robót obejmujących przygotowanie nawierzchni i gruntu dla potrzeb realizacji zadania”
Wersja z: 2022-01-05 10:29:33. Zapisał: Paula Małajny

Postępowanie przetargowe - robota budowlana - pn.„Nasadzenia drzew przy ul. Dąbrowskiego w Tychach w tym wykonanie robót obejmujących przygotowanie nawierzchni i gruntu dla potrzeb realizacji zadania”///Informacja o zmianie treści SWZ z dnia 04.10.2021 r.///Informacja dotycząca zabezpieczonej kwoty z dnia 19.10.2021 r.///Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.10.2021 r.///Ogłoszenie wyników postępowania z dnia 27 października 2021 r.///Ogłoszenie o wyniku post. 2021BZP 0026333701 z dnia 09.11.2021 r.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 05.01.2022 r.