DO.261.7.2021 - „Nasadzenia drzew przy ul. Dąbrowskiego w Tychach w tym wykonanie robót obejmujących przygotowanie nawierzchni i gruntu dla potrzeb realizacji zadania”
Wersja z: 2021-10-19 15:01:10. Zapisał: Katarzyna Leonard-Cibor

Postępowanie przetargowe - robota budowlana - pn.„Nasadzenia drzew przy ul. Dąbrowskiego w Tychach w tym wykonanie robót obejmujących przygotowanie nawierzchni i gruntu dla potrzeb realizacji zadania”///Informacja o zmianie treści SWZ z dnia 04.10.2021 r.///Informacja dotycząca zabezpieczonej kwoty z dnia 19.10.2021 r.///Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.10.2021 r.///