DO.261.7.2021 - „Nasadzenia drzew przy ul. Dąbrowskiego w Tychach w tym wykonanie robót obejmujących przygotowanie nawierzchni i gruntu dla potrzeb realizacji zadania”
Wersja z: 2021-10-04 15:10:51. Zapisał: Paula Małajny

Postępowanie przetargowe - robota budowlana - pn.„Nasadzenia drzew przy ul. Dąbrowskiego w Tychach w tym wykonanie robót obejmujących przygotowanie nawierzchni i gruntu dla potrzeb realizacji zadania”///Informacja o zmianie treści SWZ z dnia 04.10.2021 r.