ZARZĄDZENIE NR 19/2021 Dyrektora Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę wskazaną w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP
Historia zmian

dataakcjaużytkownikpodgląd
2021-09-03 13:28:58WprowadzeniePaula Małajnypodgląd wersji
2021-09-03 13:28:59UaktualnieniePaula Małajnypodgląd wersji