TZUK.271.3.2021 - „Wymiana ławek parkowych oraz koszy na odpadki na terenie Parku Suble w Tychach”
Wersja z: 2021-07-02 14:51:13. Zapisał: Paula Małajny

Postępowanie przetargowe - dostawa - pn.:„Wymiana ławek parkowych oraz koszy na odpadki na terenie Parku Suble w Tychach”///Informacja dot. kwoty zabezpieczonej na sfinansowanie zamówienia z dnia 01.07.2021r.//// Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.07.2021 r./// UWAGA! NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09.07.2021 R. GODZ.12:00, NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 09.07.2021 R. GODZ. 12:45