TZUK.271.3.2021 - „Wymiana ławek parkowych oraz koszy na odpadki na terenie Parku Suble w Tychach”
Wersja z: 2021-07-02 14:51:02. Zapisał: Paula Małajny

Postępowanie przetargowe - dostawa - pn.:„Wymiana ławek parkowych oraz koszy na odpadki na terenie Parku Suble w Tychach”///Informacja dot. kwoty zabezpieczonej na sfinansowanie zamówienia z dnia 01.07.2021r.