ZARZĄDZENIE NR 10/2021 Dyrektora Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP
Historia zmian

dataakcjaużytkownikpodgląd
2021-06-16 09:24:07WprowadzenieKatarzyna Leonard-Ciborpodgląd wersji
2021-06-16 09:24:10UaktualnienieKatarzyna Leonard-Ciborpodgląd wersji
2021-06-16 09:25:08UaktualnienieKatarzyna Leonard-Ciborpodgląd wersji
2021-06-16 09:26:03UaktualnienieKatarzyna Leonard-Ciborpodgląd wersji
2021-06-16 09:26:05UaktualnienieKatarzyna Leonard-Ciborpodgląd wersji