Informacja dla kandydata, który złożył ofertę na stanowisko Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym
Wersja z: 2021-05-28 10:29:33. Zapisał: Anna Fidor

INFORMACJA DLA KANDYDATA,

KTÓRY ZŁOŻYŁ OFERTĘ NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

SPECJALISTA

W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM