TZUK.271.2.2021-„Utrzymanie zieleni niskiej w Tychach w 2021 r.- Zadanie nr 1, Zadanie nr 2”
Wersja z: 2021-03-08 09:10:06. Zapisał: Paula Małajny

Postępowanie przetargowe - usługa - pn.:„Utrzymanie zieleni niskiej w Tychach w 2021 r. - Zadanie nr 1, Zadanie nr 2”/////Informacja o zmianie treści SWZ z dnia 03.03.2021r///TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.04.2021 R. GODZ. 12:00///TERMIN OTWARCIA OFERT 06.04.2021 R. GODZ. 12:45