Regulamin Pracy Pracowników TZUK z dnia 17.12.2020 r.
Wersja z: 2021-01-05 08:04:37. Zapisał: Anna Fidor

ZARZĄDZENIE NR 16/2020 

Dyrektora Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach 

z dnia 17.12.2020 r.

w sprawie Regulaminu Pracy Pracowników Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach