TZUK.271.24.2020-"„Utrzymanie gminnych placów zabaw i miejsc rekreacyjno – sportowych w Tychach w 2021 roku”
Wersja z: 2021-02-16 09:55:45. Zapisał: Paula Małajny

PRZETARG NIEOGRANICZONY - usługa pn.: „Utrzymanie gminnych placów zabaw i miejsc rekreacyjno – sportowych w Tychach w 2021 roku”////ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 07.01.2021R.- NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.01.2021 R. GODZ. 12:00 I NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT 14.01.2021 R. GODZ. 12:30///ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 11.01.2021 R. - DOT. CZĘŚCI NR 1 I 2///OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Z DNIA 04.02.2021R.-DOT. CZĘŚCI NR 2///OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Z DNIA 05.02.2021R.-DOT. CZĘŚCI NR 3///OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Z DNIA 16.02.2021R.-DOT. CZĘŚCI NR 1