TZUK.271.21.2020-„Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych na terenie miasta Tychy w 2021 roku”
Wersja z: 2021-03-23 13:39:37. Zapisał: Paula Małajny

PRZETARG NIEOGRANICZONY - usługa pn.: „Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych na terenie miasta Tychy w 2021 roku”////////////Odpowiedź na zapytania oraz zmiana treści SIWZ z dnia 16.11.2020r.//////UWAGA!! NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02.12.2020 R. GODZ.12:00, NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 02.12.2020 R. GODZ.12:30///Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia1/////INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 25.11.2020 R. - NOWY IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA////ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ Z DNIA 27.11.2020R.////INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 02.12.2020 R.////INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH Z DNIA 21.12.2020 R.///OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Z DNIA 05.01.2021 R. - DOT. ZADANIA NR1///OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOT. ZADANIA NR 1///OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Z DNIA 17.02.2021 R. - DOT. ZADANIA NR 2///OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Z DNIA 11.03.2021 R. - DOT. ZADANIA NR 3///// Informacja o wniesieniu odwołania w dniu 22.03.2021 r. oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego z dnia 23.03.2021 r.