TZUK.271.21.2020-„Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych na terenie miasta Tychy w 2021 roku”
Wersja z: 2020-11-27 14:59:14. Zapisał: Paula Małajny

PRZETARG NIEOGRANICZONY - usługa pn.: „Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych na terenie miasta Tychy w 2021 roku”////////////Odpowiedź na zapytania oraz zmiana treści SIWZ z dnia 16.11.2020r.//////UWAGA!! NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02.12.2020 R. GODZ.12:00, NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 02.12.2020 R. GODZ.12:30///Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia1/////INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 25.11.2020 R. - NOWY IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA////ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ Z DNIA 27.11.2020R.