TZUK.271.21.2020-„Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych na terenie miasta Tychy w 2021 roku”
Wersja z: 2020-11-16 15:39:44. Zapisał: Paula Małajny

PRZETARG NIEOGRANICZONY - usługa pn.: „Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych na terenie miasta Tychy w 2021 roku”////////////Odpowiedź na zapytania oraz zmiana treści SIWZ z dnia 16.11.2020r.//////UWAGA!! NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02.12.2020 R. GODZ.12:00, NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 02.12.2020 R. GODZ.12:30