TZUK.271.20.2020-„Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych dróg publicznych na terenie miasta Tychy”
Wersja z: 2020-10-07 14:58:15. Zapisał: Paula Małajny

PRZETARG NIEOGRANICZONY - usługa pn.: „Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych dróg publicznych na terenie miasta Tychy” ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ Z DNIA 07.10.2020 R.