Regulamin udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty wskaznej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wersja z: 2019-08-12 14:43:38. Zapisał: Paula Małajny

Zarządzenie nr 19/2019 Dyrektora Tyskiego Zakładu usług Komunalnych w Tychach z dnia 12.08.2019 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty wskaznej
w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych