„Nasadzenia drzew, krzewów oraz innych roślin na terenach gminnych Miasta Tychy w 2019 r.”
Wersja z: 2019-05-06 12:16:13. Zapisał: Paula Małajny

PRZETARG NIEOGRANICZONY - usługa pn.: Nasadzenia drzew, krzewów oraz innych roślin na terenach gminnych Miasta Tychy w 2019 r.”

UWAGA! Odpowiedź na zapytania oraz informacja o zmianie i sprostowaniu treści SIWZ

Nowy termin składania ofert: 10 maja 2019r. godz. 12:15

Nowy termin otwarcia ofert: 10 maja 2019r. godz. 12:30