"Utrzymanie gminnych placów zabaw i miejsc rekreacyjno-sportowych w Tychach w 2019 rok"
Wersja z: 2019-01-28 11:30:14. Zapisał: Paula Małajny

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 30 000 euro - usługa pn.: "Utrzymanie gminnych placów zabaw i miejsc rekreacyjno-sportowych w Tychach w 2019 rok"UWAGA!!!

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. Zadania nr 2