"Utrzymanie gminnych placów zabaw i miejsc rekreacyjno-sportowych w Tychach w 2019 rok"
Wersja z: 2018-12-17 14:31:19. Zapisał: Paula Małajny

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 30 000 euro - usługa pn.: "Utrzymanie gminnych placów zabaw i miejsc rekreacyjno-sportowych w Tychach w 2019 rok"UWAGA!!!

Ogłoszenie wyników postępowania - dot. Zadania nr 2

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - dot. Zadania nr 1