PRZETARG NIEOGRANICZONY
Wersja z: 2017-03-15 10:06:13. Zapisał: Anna Fidor

PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:"Utrzymanie gminnych placów zabaw i miejsc rekreacyjno-sportowych w Tychach w 2017 roku."

 

UWAGA!!!

ZMIANA TREŚCI SIWZ oraz TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Nowy termin składania ofert do dnia 2017-03-21 do godz. 10:15

Nowy termin otwarcia ofert 2017-03-21 o godz. 10:30