ePUAP-Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wersja z: 2013-09-04 12:48:44. Zapisał: Dominika Szymon

W związku z nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne udostępniono klientom TZUK możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP:

Wnioski: